Imię: Maciej Nazwisko: Weber

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Maciej
 • Weber
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Działacz SOB. W czasie wojny student medycyny i sekretarz techniczny KG SOB.

 • powstanie w getcie, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Zygmunta Rytla w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 198-201