Imię: Mordechaj Binem Nazwisko: Wasserman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mordechaj Binem
  • Wasserman
  • Zam. Muranowska 14, buchalter, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 729]