Imię: Juda Lejb Nazwisko: Warszawiak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Juda Lejb
  • Warszawiak
  • Zam. Karmelicka 11, literat, referent prasowy 13-tki.

  • kolaboracja, prasa
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 727]