Imię: Ilia Nazwisko: Walbach

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ilia
  • Walbach
  • Zam. Leszno 15, biuralista, kierownik IV Rewiru 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 720]