Imię: Zelda Nazwisko: Wajsman

  • TAK
  • Kobieta
  • Zelda
  • Wajsman
  • lat 16, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41- sprawa odroczona, sądzona 16-12-41 - uniewinniona i zwolniona.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23,, 33]