Imię: Mordechaj Nazwisko: Wajser

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mordechaj
  • Wajser
  • Zam. Elektoralna 11, budowa okrętów [sic], grupowy II rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 718,, AAN-27,, s.15]