Imię: Josef Nazwisko: Wajsbrot

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josef
  • Wajsbrot
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzony 18-03-42, wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]