Imię: Mieczysław Nazwisko: Wajsblat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Wajsblat
  • Podobwodowy w OPL SP.

  • policja żydowska
  • kwiec., lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 717,, AAN-27,, s.4]