Imię: I. Nazwisko: Wajsberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • I.
  • Wajsberg
  • Dr.Dyrektor punktów dla uchodźców.

  • inteligencja
  • s.85