Imię: Fajga Nazwisko: Wajsberg

  • TAK
  • Kobieta
  • Fajga
  • Wajsberg
  • lat 45, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]