Imię: Daniel Nazwisko: Wajs

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Daniel
  • Wajs
  • Zam. Solna 16, kupiec, komisarz 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 716]