Imię: Zyndel Ber Nazwisko: Wajngarten

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zyndel Ber
  • Wajngarten
  • Zam. Nowolipie 36, kapelusznik, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip.41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 712]