Imię: Icek Dawid Nazwisko: Wajnberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icek Dawid
  • Wajnberg
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Prosta 12, starzec zastrzelony zamiast nieobecnego syna

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]