Imię: Józef Nazwisko: Wachter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Wachter
  • Zam. Sienna 26, handlowiec. P.O. sekretarza II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 709,, AAN-27,, s.15]