Imię: Jankiel Nazwisko: Wachter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jankiel
  • Wachter
  • Osadzony w więzieniu na Gęsiej, zabrany stamtąd do obozu pracy w Dębicy.-grudzień 41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]