Imię: Wayne Nazwisko: Tylor

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wayne
  • Tylor
  • przedstawiciel amerykańskiego Czerwonego Krzyża (wraz z J. T. Nicholsonem) delegowany przez Commission for Polish Relief w Stanach Zjednoczonych dla udzielania pomocy ludności polskiej. Wg. relacji L. Landaua (Kronika, t.1, s. 331) przywieźli do GG 4 wagony z darami, zwłaszcza ciepłą odzieżą, dla ludności chrześcijańskiej i żydowskiej.

  • Amerykanie, działacze
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 92