Imię: Nieznane Nazwisko: Twerscy

  • TAK
  • Twerscy
  • Rodzina zaprzyjaźniona z Honigmanami, pochodzili od megida z Turzysk
    w czasie I akcji zatrudnieni w szopie Oschmanna

  • wokół autora
  • Honigman, Rachela; relacja 301-4239