Imię: Hirsz Nazwisko: Tulczyn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hirsz
  • Tulczyn
  • Adwokat, komisarz SP.

  • policja żydowska
  • kwiec. 41.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 707]