Imię: Henryk Nazwisko: Tulczyn (6)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Mężczyzna
 • (1) Henryk , (2) Hirsz , (5) Henryk Hirsz , (6) H.
 • (1) Tulczyn , (2) Tulczyn , (3) Tulczyn , (4) Tulczyn , (5) Tulczyn , (6) Tulczyn
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Brak informacji
 • (1)

  Podobwodowy SP.

  (2)

  Adwokat, komisarz SP.

  (3)

  adwokat

  (4)

  Adwokat z ekipy Zylbersztajna, która tropiła nieprawości i nadużycia wśród funkcjonariuszy S.P. Osobisty sekretarz Zundelewicza.

  (5)

  funkcjonariusz SP. w styczniu 41 dostał zezwolenie na współpracę w Komisji Reklamacyjnej Gminy

  (6)

  Po rozszerzeniu III działu o "Fundusz" i "Sepor" wszedł w jego skład.

  • (1, 2, 5, 6) policja żydowska
  • (3) inteligencja
  • (4) inteligencja, policja żydowska
 • (1)

  lip. 41.

  (2)

  kwiec. 41.

 • (1, 2)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (3, 5)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  (4)

  Adler, Stanisław, ,

 • (1) [s., 706,, AAN-27,, s.18], (2) [s., 707], (3) 100,str 8, (5) 14,str 43, (6) , cz.2 str. 17