Imię: Róża Nazwisko: Trajtek

  • TAK
  • Kobieta
  • Róża
  • Trajtek
  • Trajtel
  • ok. 1887
  • z Poznania, zam. na punkcie Nowolipki 76, skierowana do szpitala na pocz. marca 42r., ascitia.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]