Imię: Estera Nazwisko: Topiołek

 • TAK
 • Kobieta
 • Estera
 • Topiołek
 • ok. 1904
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Lubicza, zmarł z głodu na punkcie Muranowska 5

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]