Imię: Nieznane Nazwisko: Tonkenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Tonkenbaum
  • ok.1914
  • Pianista, pierwszy kocert w Filharmonii miał na początku września 39, w getcie biedował, potem został złapany do pracy przymusowej, parę miesięcy przebywał w obozie pracy. Stefan Ch.opuszczając getto zostawił mu swój pokój i załatwił legitymację służbową Zakładu Zaopatrywania. Miał pomysł na budowę schronu. Został w getcie wraz z żoną i chyba zginął

  • twórcy
  • kolega szkolny Stefana Chaskielewicza

  • 25