Imię: Mojżesz Nazwisko: Tomkiewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Tomkiewicz
  • Zam. Leszno 52. Aplikant adwokacki. Podobwodowy II Rejonu SP. Z-ca kierownika Rejonu.

  • policja żydowska
  • lip. 41, kwiec. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 700,, 701,, AAN-27,, s.4,, 15]