Imię: Walther Nazwisko: Toebbens

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Walther
  • Toebbens
  • właściciel największych szopów w getcie warszawskim. wiosną 43r. prowadził z ŻOB-em wojnę ulotkową (choć nie zrywał ulotek ŻOB-u).

  • Niemcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 93-94,, 118]