Imię: Jakób Nazwisko: Tichtiger

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Tichtiger
  • Pochodzi z Łodzi. Sekcyjny Batalionu Pracy Gminy. Wraz z umundurowanymi Gestapowcami rabuje mieszkania żydowskie.

  • kolaboracja, uchodźcy, Judenrat
  • grudz. 40

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 691]