Imię: Mietek Nazwisko: Thung

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mietek
  • Thung
  • 20 lipca 41? był w "Casanowie" z Jerzym Jawerbaumem i Andersem.
    Wydaje Żydów zamieszkałych po aryjskiej stronie.

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 296,, 696]