Imię: Nieznane Nazwisko: Thill

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Thill
  • Chwalił się stosunkami w nielegalnej PPS.

  • kolaboracja, działacze
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 695]