Imię: Nieznane Nazwisko: Tey

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Tey
  • dyrektor szopu Brauera, kapitan, inwalida

  • Niemcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [289]