Imię: Fiszel Nazwisko: Taszymowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fiszel
  • Taszymowicz
  • Zam. Pawia 52, akwizytor, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 689]