Imię: Nieznane Nazwisko: Śliwniak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Śliwniak
  • ok. 1920
  • wiosna 42r.
  • Warszawa
  • W 39r. walczył pod Warszawą w batalionach "Dzieci Warszawy". Podczas oblężenia W-wy wsławił się zdobyciem czołgu niemieckiego. Został wtedy ciężko ranny. Członek Zw. Inwalidów 39r. Niemcy zgłosili się do jedo mieszkania o 9 rano. Nie zastali go w domu, bo był tego dnia w Arbeitsamtcie. Niemcy pojechali tam za nim, odnaleźli w kolejce, wyprowadzili i zastrzelili na ulicy.

  • młodzież
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 45]