Imię: Hersz Dawid Nazwisko: Szyderko

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz Dawid
  • Szyderko
  • 1900
  • Zam. Ogrodowa 24 m 90. Posiadał legitymację Sicherheitsdienst.

  • kolaboracja
  • grudz. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 678]