Imię: Ruwin Nazwisko: Szwarcman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ruwin
  • Szwarcman
  • Zam. Gęsia 8, drukarz, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 677]