Imię: Chaim Nazwisko: Szwarcenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim
  • Szwarcenberg
  • Zam. Ogrodowa 28, wojażer. Kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 676]