Imię: Naftal Nazwisko: Szwarc

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Naftal
  • Szwarc
  • Zam. Chłodna 42, fryzjer. Sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 675,, AAN-27,, s.15]