Imię: Fela Nazwisko: Szwarc

 • TAK
 • Kobieta
 • Fela
 • Szwarc
 • ok. 1932
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Brwinowa, zmarla na punkcie Dzika 9

 • uchodźcy, dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]