Imię: Albert Nazwisko: Szwalbe

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Albert
  • Szwalbe
  • Podobwodowy IV Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41, kwiec. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 674,, AAN-27,, s.4]