Imię: Basia Nazwisko: Szuldiner

  • TAK
  • Kobieta
  • Basia
  • Szuldiner
  • koniec grudnia 41
  • Warszawa
  • Zmarła w areszcie na Gęsiej (z wycieńczenia?)

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 36]