Imię: Dawid Nazwisko: Sztucki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Sztucki
  • Zam. Krochmalna 57, fotograf. Kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 670]