Imię: Nieznane Nazwisko: Sztolcman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sztolcman
  • Inżynier, pracowity, zasymilowany raczej zewnętrznie, pocz. syjonista z Elj Libnet, radny miasta Włocławka (za niedokładności budowlane skazany tam na 1 rok więzienia, a potem uniewinniony).Lansowany przez A. Gepnera. Ma najgorszą opinię w sprawach protekcji i kombinacji materialnych.

  • Judenrat
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [-27,, s., 49]