Imię: Dawid Nazwisko: Szternfeld

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Dawid
 • Szternfeld
 • 1899
 • Zam. Leszno 47 m 16. Komendant 13-tki. Kupiec. Przed wojną znany w Łodzi aferzysta. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie. Gestapowiec. Przezywany "Tadek". Ma w dzielnicy aryjskiej skład i manufakturę pod kierownictwem aryjskim. Utworzył specjalny pluton SP, z którym chodził na rabunek. Działa pod płaszczykiem obrony Żydów wymuszając od nich pieniądze. Przy konfliktach z PP wzywał gestapo. Dzięki kontaktom z Gestapo tak długo w 13-tce, mimo że Gancwajch starał się go pozbyć.
  Założył Dom Wytwórczo- Handlowy razem z kolaborantem Hilelem Bergmanem, R. Szpuntem, J. Wrońskim, R, Silberberg, Z. Szepsem, R. Amsterdam.
  Wysoki, przygarbiony brunet, gęste zrośnięte brwi, twarz grubo ciosana.

 • handel, kolaboracja
 • okumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 42,, 665-670]