Imię: Dawid Nazwisko: Sztermfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Sztermfeld
  • Strumfeld
  • Zam. Krochmalna 55, optyk, sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41 Chodzi chyba o Dawida Sternfelda, współpracownika 13, potem w SP

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 664,, AAN-27,, s.15]