Imię: Roland Nazwisko: Szpunt

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Roland
 • Szpunt
 • 1907
 • Zam. Nowolipie 49a m 16, inspektor ubezpieczeniowy. Kierownik V rewiru w 13-tce.
  Założył Dom Wytwórczo - Handlowy z D. Szternfeldem.

 • kolaboracja
 • stycz. 42

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 661,, 662]