Imię: Hersz Nazwisko: Szpinak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz
  • Szpinak
  • 04-41
  • lat 67, zmarł

  • śmierć
  • 32/3