Imię: Arnold Nazwisko: Szpinak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Arnold
  • Szpinak
  • Znany aptekarz warszawski, właściciel przedsiębiorstwa farmaceutycznego, jeden z członków Rady w Gminie. Czerniaków wspomina o nim dwa razy. 27.12.41 notuje: W Otwocku umarł A. Szpinak

  • medycyna
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 67; 236