Imię: Marian Nazwisko: Szpilfogel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marian
  • Szpilfogel
  • krewny Szereszewskich. Jesienią 42 był z żoną Julią po stronie aryjskiej

  • wokół autora
  • 176