Imię: Herman Nazwisko: Szpigmer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herman
  • Szpigmer
  • Szpigner
  • Podobwodowy w rezerwie SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41, kwiec. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 659,, AAN-27,, s.4]