Imię: Leon Nazwisko: Szpidbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Szpidbaum
  • Adwokat
    kierownik Biura Wydawania Kennkart przy Gminie

  • Judenrat
  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943