Imię: Dov Nazwisko: Szniper

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dov
  • Szniper
  • sierpień 44
  • Warszawa
  • członek grupy bojowej Haszomer Hacair w powstaniu. Wyszedł kanałami 10 maja 43. Był w partyzantce w lasach wyszkowskich. W lipcu 44 wrócił do Warszawy.W czasie powstania warszawskiego ukrywał się na Rakowieckiej 24 z Chaną Fryszdorf Kryształ , Pniną Grynszpan-Frymer, Jankiem Bilakiem. Schwytani w przypadkowej blokadzie ulic, zaprowadzono ich na Szucha. Przed budynkiem Gestapo Dov wyciągnął broń i strzelił. Został zabity na miejsce

  • działacze
  • 99,100,243