Imię: Ruta Nazwisko: Szmulewicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Ruta
  • Szmulewicz
  • lat 14, złapana po str. aryjskiej, sądzona 28-11-41, wydanie wyroku odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]