Imię: Nieznane Nazwisko: Szmerling

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmerling
  • przed wojną prowadził fabrykę sztucznych kwiatów. Podobwodowy SP, komendant Umschlagplatzu w czasie I akcji. Dzięki swemu dużemu wzrostowi i czarnej bródce był w łtumie widoczny. Bezwzględny wobec Żydów, uległy wobec Niemców. W licznych przypadkach przeszkodził usiłowanym ucieczkom z wagonów lub placu, ale dobrze opłacony za pośrednictwem swoich zaufanych samodzielnie zwalniał

  • policja żydowska
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [236]